środa, 12 maja 2021

Newsroom

Sąd umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości Remedisu

msd | 19 stycznia 2021
Wszczęte z wniosku obligatariusza spółki postępowanie o ogłoszenie jej upadłości zostało umorzone, ponieważ od października trwa wobec niej postępowanie układowe.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Remedisu został złożony przez obligatariusza po tym, jak spółka nie wykupiła w marcu obligacji o łącznej wartości około 6,8 mln zł. Później jednak spółka złożyła do sądu własny wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i to on uzyskał pierwszeństwo.

Przyspieszone postępowanie układowe Remedisu toczy się od października. Z tego też powodu sąd umorzył postępowanie o ogłoszenie spółki.

Na dzień przed przekazaniem informacji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Remedis poinformował także o otrzymaniu nakazu zapłaty 6,9 mln zł z weksli wystawionych na rzecz obligatariusza. 

Żadne z obligacji Remedisu nie były notowane na Catalyst.

Remedis to notowana na NewConnect spółka, która trudni się usługami dla podmiotów medycznych i JST, między innymi poprzez udzielanie im pożyczek. Złożony do sądu wstępny plan restrukturyzacyjny zakłada jednak, że wycofanie się z finansowania podmiotów medycznych i JST, a pozostanie przy prowadzeniu działalności doradczej na ich rzecz. Ponadto, spółka chce zapowiedziała też wejście w obszar sporów sądowych z bankami udzielającymi w przeszłości kredytów frankowych. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje