piątek, 21 lipca 2017

Newsroom

Skarbowe obligacje oszczędnościowe – produkt dla inwestora indywidualnego

Darek Frańczak | 03 marca 2017
W inflacyjnym otoczeniu ciekawą formą inwestycji mogą być obligacje serii EDO i COI, których kupon uzależniony jest od poziomu inflacji.

Krajowa oferta obligacji skarbowych nie ogranicza się jedynie do obligacji hurtowych. Pomimo że struktura krajowego zadłużenia bazuje na dobrze znanych seriach (PS – obligacje 5-letnie ze stałym kuponem, DS – obligacje 10-letnie ze stałym kuponem, WZ – obligacje wieloletnie ze zmiennym kuponem, OK – obligacje zerokuponowe, WS  - obligacje wieloletnie ze stałym kuponem czy IZ – obligacje indeksowane), to inwestor indywidualny ma do dyspozycji także tak zwane obligacje oszczędnościowe. W skład tej grupy wchodzą obligacje następujących serii: DOS, KOS, TOZ, COI, EDO, ROD. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się serie: DOS – obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu, EDO – obligacje 10-letnie z kuponem zależnym od inflacji i COI – obligacje 4-letnie z kuponem zależnym od inflacji, które odpowiadają łącznie za ponad 10 mld złotych wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Istotność tej grupy instrumentów w finansowaniu polskiego deficytu jest marginalna, bowiem według danych z końca 2016 roku nominał wyemitowanych obligacji oszczędnościowych przekraczał nieznacznie 11 mld złotych, dla porównania nominał obligacji hurtowych to przeszło 570 mld złotych. Głównym celem tych emisji jest popularyzacja bezpośrednich inwestycji w obligacje skarbowe wśród inwestorów indywidualnych. Emitent przewidział kilka dodatkowych ułatwień dedykowanych tym papierów, aby ograniczyć kłopotliwość wynikającą z niskiej płynności:

 • sprzedaż możliwa zawsze po cenie nominalnej, opłata za wcześniejszy odkup (0,7%) potrącana z narosłych odsetek,
 • zakup możliwy przez internet, telefon i  w sieci placówek PKO BP,
 • ciekawe formy kuponów zmiennych,
 • comiesięczne emisje,
 • brak prowizji maklerskiej,
 • dyskonto (0,1%) przy rolowaniu emisji,
 • niski nominał.

Pojawienie się inflacji sprawia, że za sprawą serii COI i EDO obligacje oszczędnościowe są nie tylko ciekawostką rynkową, ale dają możliwość zbudowania portfela bardziej dostosowanego do warunków rynkowych. Wyjątkowa w przypadku tych serii jest formuła naliczania kuponu (inflacja + marża), która jest niedostępna w ramach rynku hurtowego.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

 • Obligacje korporacyjne biją spółki dywidendowe

  21 maja 2017
  Część inwestorów kupuje akcje spółek giełdowych, ponieważ spółki te w przeszłości wypłacały dywidendę i deklarują, że będą to robiły w przyszłości. Niektóre z nich z czasem przestają jednak wypłacać dywidendę, co z reguły wiąże się ze sporym spadkiem cen akcji. Czy zamiast inwestować w akcje spółek dywidendowych nie lepiej jest inwestować w obligacje korporacyjne, które regularnie wypłacają kupon?
  czytaj więcej
 • Dlaczego zyskowność spółek nie jest najważniejsza z punktu widzenia obligatariuszy?

  27 marca 2017
  Cel inwestowania w obligacje korporacyjne jest oczywisty. Inwestorzy chcą zarabiać pieniądze. Na obligacjach można zarabiać zarówno dzięki wzrostowi ceny, jak i odsetkom. Skupmy się na strategii zakupu obligacji po cenie nominalnej na rynku pierwotnym i trzymaniu papierów aż do wykupu. W takim przypadku zmienność cen w czasie życia obligacji nie ma dla inwestora najmniejszego znaczenia.
  czytaj więcej
 • Obligacje indeksowane inflacją są atrakcyjną, ale mało dostępną alternatywą

  17 lutego 2017
  Obligacje o zmiennym nominale są modelowo jednym z najlepszych rozwiązań dłużnych na inflacyjną fazę ożywienia gospodarczego.
  czytaj więcej
 • Oferta publiczna a prywatna obligacji

  15 lutego 2017
  Emisja obligacji stanowi alternatywny wobec kredytu bankowego sposób na pozyskanie dłużnego kapitału dla przedsiębiorstwa. Może być przeprowadzona przez ofertę publiczną lub ofertę niepubliczną.
  czytaj więcej

Emisje