poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Skarbowe obligacje oszczędnościowe – produkt dla inwestora indywidualnego

Darek Frańczak | 03 marca 2017
W inflacyjnym otoczeniu ciekawą formą inwestycji mogą być obligacje serii EDO i COI, których kupon uzależniony jest od poziomu inflacji.

Krajowa oferta obligacji skarbowych nie ogranicza się jedynie do obligacji hurtowych. Pomimo że struktura krajowego zadłużenia bazuje na dobrze znanych seriach (PS – obligacje 5-letnie ze stałym kuponem, DS – obligacje 10-letnie ze stałym kuponem, WZ – obligacje wieloletnie ze zmiennym kuponem, OK – obligacje zerokuponowe, WS  - obligacje wieloletnie ze stałym kuponem czy IZ – obligacje indeksowane), to inwestor indywidualny ma do dyspozycji także tak zwane obligacje oszczędnościowe. W skład tej grupy wchodzą obligacje następujących serii: DOS, KOS, TOZ, COI, EDO, ROD. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się serie: DOS – obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu, EDO – obligacje 10-letnie z kuponem zależnym od inflacji i COI – obligacje 4-letnie z kuponem zależnym od inflacji, które odpowiadają łącznie za ponad 10 mld złotych wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Istotność tej grupy instrumentów w finansowaniu polskiego deficytu jest marginalna, bowiem według danych z końca 2016 roku nominał wyemitowanych obligacji oszczędnościowych przekraczał nieznacznie 11 mld złotych, dla porównania nominał obligacji hurtowych to przeszło 570 mld złotych. Głównym celem tych emisji jest popularyzacja bezpośrednich inwestycji w obligacje skarbowe wśród inwestorów indywidualnych. Emitent przewidział kilka dodatkowych ułatwień dedykowanych tym papierów, aby ograniczyć kłopotliwość wynikającą z niskiej płynności:

  • sprzedaż możliwa zawsze po cenie nominalnej, opłata za wcześniejszy odkup (0,7%) potrącana z narosłych odsetek,
  • zakup możliwy przez internet, telefon i  w sieci placówek PKO BP,
  • ciekawe formy kuponów zmiennych,
  • comiesięczne emisje,
  • brak prowizji maklerskiej,
  • dyskonto (0,1%) przy rolowaniu emisji,
  • niski nominał.

Pojawienie się inflacji sprawia, że za sprawą serii COI i EDO obligacje oszczędnościowe są nie tylko ciekawostką rynkową, ale dają możliwość zbudowania portfela bardziej dostosowanego do warunków rynkowych. Wyjątkowa w przypadku tych serii jest formuła naliczania kuponu (inflacja + marża), która jest niedostępna w ramach rynku hurtowego.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

Emisje