wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

Słabe wyniki funduszy korporacyjnych w październiku

Emil Szweda, Obligacje.pl | 03 listopada 2021
Tylko dwa fundusze z tej grupy zakończyły miesiąc na plusie (w tym jeden, to fundusz zamknięty), a średnia strata wyniosła 0,7 proc. Na gorzkie pocieszenie – inne kategorie spisały się gorzej.

Można mówić o sporym rozczarowaniu, ponieważ zarówno podwyżka stóp procentowych z października jak i portfele zorientowane na obligacje korporacyjne powinny chronić stopy zwrotu przed stratami, na które narażone są przede wszystkim obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Ale – o czym pisaliśmy – pod koniec miesiąca zaczęły też tanieć obligacje skarbowe oparte o WIBOR. Fundamentalnie nie ma to większego sensu, ale chwilowo na rynku rządzą emocje, nie kalkulacje – skoro klienci (głównie funduszy skarbowych) chcą umarzać jednostki, zarządzający muszą sprzedawać aktywa, również te najlepsze. W chwilach stresu płynność jest ważniejsza niż perspektywy.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 29 października 2021 roku

Średnia strata w skali miesiąca wyniosła 0,75 proc., ale średnia jak zwykle zakłamuje rzeczywistość. Poniżej średniej znalazły się wyniki siedmiu funduszy (w tym – nieoczekiwanie – Rentiera), a siedemnastu powyżej. Mówiąc inaczej – na spory minus zapracowały przede wszystkim fundusze Novo i Opery (Novo ponad 2 proc., Opera ponad 3 proc.), które przeważyły obligacje skarbowe lub gwarantowane przez skarb państwa w portfelach. Obciążona wynikami trzech funduszy średnia i tak była lepsza od średniego wyniku funduszy dłużnych uniwersalnych i – oczywiście – skarbowych. W ich przypadku udział felernych (z dzisiejszej perspektywy) papierów był jeszcze większy.

Październik był miesiącem bolesnych strat i zaważył na ujemnej stopie zwrotu w okresie trzech miesięcy, ale w skali 12 miesięcy i od początku roku średnia stopa zwrotu wciąż jest na plusie (odpowiednio 1 proc. i 0,2 proc.). Przewaga funduszy obligacji korporacyjnych wobec funduszy innych kategorii może się powiększać, ale nie jest pewne, czy przyniesie to napływ środków, skoro i tak większość funduszy nie zdołała ustrzec się przed stratami.

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2021

W naszej ocenie na straty złożyły się przeceny obligacji skarbowych, które pociągnęły także obligacje emitentów o ratingach inwestycyjnych, lecz jest to wynikiem presji podaży (umorzeń), a nie fundamentów, przynajmniej po stronie obligacji przedsiębiorstw. Dotychczasowe podwyżki stóp są zbyt niskie, by zaważyć istotnie na kosztach finansowania przedsiębiorstw i nic nie pozwala dziś sądzić, że kolejne podwyżki zachwieją bilansami dużych czy nawet średnich firm. Jeśli spadek wyceny widoczny jest w notowaniach na Catalyst, jest to raczej okazja do zakupu niż sygnał do zmartwień – niższe ceny obligacji przy rosnącym oprocentowaniu (większość serii oparta jest o WIBOR; przeciętne kupony wzrosną więc o ok. 1,25 pkt proc. licząc od początku października i zakładając, że WIBOR wzrośnie tylko o tyle, o ile wzrosną stopy po decyzjach Rady), to doskonała mieszanka.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze