piątek, 18 września 2020

Newsroom

Standard & Poor’s z negatywną opinią o polskim sektorze bankowym

msd | 08 lutego 2016
Agencja ratingowa obniżyła ocenę ryzyka dla całego sektora ze stabilnej do negatywnej. S&P wskazuje między innymi na nowy podatek, wzrost dodatkowych kosztów czy ewentualne koszty przewalutowania kredytów mieszkaniowych.

Dodatkowe obciążenia dla banków, zdaniem agencji, będą w środowisku niskich stóp procentowych obniżać zyskowność sektora. Ponadto S&P wyraża przekonanie co do obniżenia zdolności obsługi walutowego długu przez sektor prywatny, jeśli perspektywy ekonomiczne będą się pogarszać, a złoty dalej będzie ulegał osłabieniu.

W komunikacie prasowym agencji zwrócono także uwagę na niższą możliwość absorbcji strat i zdolność wytrzymania ewentualnych szoków. Miałoby to prowadzić do wzrostu ryzyka stabilności systemu bankowego. S&P uważa, że polskie banki pozostaną pod negatywnym wpływem ryzyk ekonomicznych i branżowych przez następne dwa lata.

Pogorszenie sytuacji banków, jak wskazano w komunikacie, obniży bufory kapitałowe i zdolność do tworzenia nowych biznesów, zwłaszcza w przypadku mniejszych banków. S&P oczekuje także zmiany struktury sektora bankowego pod dalszą presją jego konsolidacji i ruchów ze strony zagranicznych właścicieli.

Jednocześnie agencja potwierdziła ratingi Banku Pekao oraz mBanku, odpowiednio na poziomie BBB+/A-2 (długoterminowy/krótkoterminowy) i BBB/A-2. Utrzymano negatywną perspektywę oceny Pekao, zaś w przypadku mBanku perspektywę obniżono ze stabilnej do negatywnej, o czym pisaliśmy przed weekendem. 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje