piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych (kwiecień 2021)

ben | 06 maja 2021
W zeszłym miesiącu fundusze polskich obligacji korporacyjnych średnio zarobiły więcej niż miesiąc wcześniej. Obniżyła się natomiast roczna stopa zwrotu.

W kwietniu najwyższe zyski, przekraczające 0,4 proc., zanotowały Millennium Obligacji Korporacyjnych, Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Santander Obligacji Korporacyjnych. Na minusie miesiąc zakończyło aż sześć funduszy, z których największą stratę (-0,27 proc.) przyniósł UNIQA Obligacji Korporacyjnych (d. AXA).

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 kwietnia 2021 roku

Średnia 12-miesięczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła zaś na koniec kwietnia 3,81 proc. Najlepsze wyniki, przekraczające 7 proc., osiągnęły wymienione wcześniej fundusze Santandera. W tym zestawieniu wszystkie fundusze były na plusie, a najmniejsze zyski przyniosły Novo Obligacji Przedsiębiorstw (0,88 proc.) i BPS Obligacji Korporacyjnych (0,36 proc.).

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje