środa, 27 maja 2020

Newsroom

Tegoroczna sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych to już 11,6 mld zł

msd | 13 grudnia 2018
Listopadowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 1,19 mld zł wobec 1,52 mld zł miesiąc wcześniej, ale i 0,76 mld zł przed rokiem. Rekordowy w tym roku popyt na tego rodzaju instrumenty zaspokoił znaczną część potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych co prawda spadła w listopadzie o 326,1 mln zł w stosunku do – rekordowego – poprzedniego miesiąca, ale po raz szósty w tym roku utrzymała się powyżej 1 mld zł. W istocie, sięgający 1,19 mld zł popyt na papiery oszczędnościowe w listopadzie był drugim najlepszym wynikiem w tym roku.

Źródeł tak wysokiego popytu zapewne jest kilka, ale jednym z nich jest na pewno wprowadzenie w październiku 2017 r. do oferty krótkoterminowych papierów trzymiesięcznych. Od tego czasu miesięczna sprzedaż wszystkich detalicznych obligacji oszczędnościowych prawie nie spada poniżej 0,8 mld zł.

W samym tylko listopadzie papiery trzymiesięczne odpowiadały za 32,7 proc. (389,3 mln zł) wygenerowanej sprzedaży. Drugi miesiąc z rzędu musiały one jednak nieznacznie ustąpić pola dłuższym papierom – w październiku stałokuponowym dwulatkom, w listopadzie zaś obligacjom czteroletnim indeksowanych wskaźnikiem inflacji (395,3 mln zł).

Ogółem po 11 miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych papierów skarbowych sięgała 11,62 mld zł wobec 6,86 mld zł w całym 2017 r. O tym, że rekord pochodzący jeszcze z 2001 r. (około 7,5 mld zł) zostanie pobity wiadomo natomiast już od sierpnia.

Jak zwraca uwagę Mikołaj Raczyński, dyrektor ds. strategii dłużnych w Noble Funds TFI, sprzedaż detalicznych papierów skarbowych przekroczy w tym roku 12 mld zł, co będzie stanowić ponad 25 proc. potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Jego zdaniem sytuacja budżetowa w połączeniu z popytem inwestorów detalicznych sprawiają, że „zaczyna brakować krótkich obligacji dla instytucji”.

Narastająco po 11 miesiącach tego roku największy popyt wygenerowały właśnie papiery trzymiesięczne, których sprzedano łącznie za 3,83 mld zł (32,9 proc.). Dwa kolejne miejsca przypadły obligacjom dwuletnim (28,4 proc.) oraz czteroletnim (25,8 proc.). Udział dziesięciolatek indeksowanych wskaźnikiem inflacji to zaś 8 proc. Niezmiennie marginalny pozostaje natomiast popyt na papiery trzyletnie (1,3 proc.), jak 6- oraz 12-letni dług zarezerwowany wyłącznie dla uczestników programu Rodzina 500+ (łącznie 0,2 proc.).

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje