poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Trzeci miesiąc ze spadkiem aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 13 czerwca 2018
Na koniec maja wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych, po spadku o 270,1 mln zł (1,5 proc.), wyniosła 18,04 mld zł.

Jeszcze na koniec lutego aktywa funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych przekraczały 18,67 mld zł. Można chyba przyjąć, że na taki stan rzeczy wpłynęła afera związana ze spółką GetBack. Z jednej strony, fundusze posiadające w portfelach jej obligacje dokonały odpisów ich wartości, co spowodowało spadek wartości ich aktywów netto (WAN), z drugiej zaś, część inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne takich funduszy, na wieść o wydarzeniach dotyczących GetBacku, postanowiło zapewne o ich umorzeniu. Wpływ miała też przecena obligacji innych emitentów notowanych na Catalyst, które można znaleźć w portfelach funduszy. Swoje dołożyło też zapewne ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych, związane z wydarzeniami polityczno-gospodarczymi na świecie, jak np. zapoczątkowana przez Trumpa „wojna celna” czy powołanie we Włoszech jawnie eurosceptycznego rządu.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2018

W maju najmocniej ucierpiały fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI. Największy spadek WAN spośród wszystkich funduszy w tej kategorii, odnotowały Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-151,37 mln zł, -3,4 proc.) i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (-108,27 mln zł, -3,3 proc.). Znaczący spadek aktywów zaliczyły też Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-104,36 mln zł, -4,8 proc.) oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (-91,47 mln zł, -2,8 proc.).

Na tle konkurencji wyróżniają się fundusze Union Investment TFI. Aktywa funduszu UniLokata wzrosły o 172,83 mln zł (+16,6 proc.), a UniWIBID Plus o 28,06 mln zł (+3 proc.), czyli łącznie o blisko 200 mln zł. W sumie na 24 fundusze polskich obligacji korporacyjnych, siedem odnotowało w maju wzrost WAN.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje