poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Trzeci miesiąc ze spadkiem aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 13 czerwca 2018
Na koniec maja wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych, po spadku o 270,1 mln zł (1,5 proc.), wyniosła 18,04 mld zł.

Jeszcze na koniec lutego aktywa funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych przekraczały 18,67 mld zł. Można chyba przyjąć, że na taki stan rzeczy wpłynęła afera związana ze spółką GetBack. Z jednej strony, fundusze posiadające w portfelach jej obligacje dokonały odpisów ich wartości, co spowodowało spadek wartości ich aktywów netto (WAN), z drugiej zaś, część inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne takich funduszy, na wieść o wydarzeniach dotyczących GetBacku, postanowiło zapewne o ich umorzeniu. Wpływ miała też przecena obligacji innych emitentów notowanych na Catalyst, które można znaleźć w portfelach funduszy. Swoje dołożyło też zapewne ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych, związane z wydarzeniami polityczno-gospodarczymi na świecie, jak np. zapoczątkowana przez Trumpa „wojna celna” czy powołanie we Włoszech jawnie eurosceptycznego rządu.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2018

W maju najmocniej ucierpiały fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI. Największy spadek WAN spośród wszystkich funduszy w tej kategorii, odnotowały Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-151,37 mln zł, -3,4 proc.) i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (-108,27 mln zł, -3,3 proc.). Znaczący spadek aktywów zaliczyły też Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-104,36 mln zł, -4,8 proc.) oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (-91,47 mln zł, -2,8 proc.).

Na tle konkurencji wyróżniają się fundusze Union Investment TFI. Aktywa funduszu UniLokata wzrosły o 172,83 mln zł (+16,6 proc.), a UniWIBID Plus o 28,06 mln zł (+3 proc.), czyli łącznie o blisko 200 mln zł. W sumie na 24 fundusze polskich obligacji korporacyjnych, siedem odnotowało w maju wzrost WAN.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje