niedziela, 28 lutego 2021

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 grudnia 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2019 r.

W I-III kw. 2019 r. Grupa Unibep odnotowała przychody w wysokości 1197,4 mln zł (-2,4 proc. r/r) oraz zysk netto na poziomie 20,4 mln zł (-24,4 proc. r/r). W porównaniu do I-III kw. 2018 r. na niemal identycznym poziomie była sprzedaż w największych dwóch segmentach Grupy, tj. kubaturowym i infrastrukturalnym. W obu odnotowano jednak znaczące poprawienie marży brutto. Istotnie wzrosła sprzedaż w segmencie modułowym (+24,7 proc. r/r), w którym odnotowano jednak niższą rentowność. Nieznacznie, tj. o 5,5 proc. spadły przychody w segmencie deweloperskim, który charakteryzuje się dużą sezonowością i na jego ocenę przyjdzie czas dopiero po IV kw. 2019r.

Zgodnie z zapowiedziami zarządu, zarówno przychody, jak i zysk, powinny być w bieżącym roku wyższe niż w roku poprzednim. Dotychczas zrealizowane wyniki potwierdzają, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

Według zarządu Unibep sytuacja na rynku budowalnym uspokoiła się – nie ma już tak dynamicznych wzrostów cen materiałów i podwykonawstwa. Poprawiła się także dostępność pracowników na rynku pracy, choć nadal pozostaje niska. Zdaniem Unibep rynek w 2020 r. będzie spokojniejszy, co jest zdecydowanie korzystne dla Grupy.

Unibep dąży do zwiększenia udziału przychodów z działalności za granicą, gdyż działalność budowlana w Polsce zdaniem Grupy będzie się kurczyć. W I-III kw. 2019 r. eksport stanowił 21,7 proc. przychodów, przy czym w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 17,8 proc. W IV kw. Grupa poinformowała o podpisaniu kolejnych dwóch dużych kontraktów na Ukrainie oraz Białorusi o łącznej wartości 237,6 mln zł.

Pobierz cały raport (PDF, 872 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje