czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

W I półroczu aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły o ponad 3 mld zł

ben | 21 lipca 2017
Na koniec czerwca fundusze inwestycyjne specjalizujące się w obligacjach firm zarządzały 16,74 md zł.

W samym czerwcu aktywa netto funduszy papierów dłużnych przedsiębiorstw wzrosły o blisko 384 mln zł, czyli 2,3 proc. Natomiast od początku roku wzrost sięgnął 3,15 mld zł (23,2 proc.).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2017

Zdecydowana większość tej kwoty, 2,3 mld zł, zasiliła pięć funduszy (na 25 zaliczanych do tej kategorii). Największym beneficjentem jest BZ WBK TFI, zarządzające Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Łącznie ich aktywa urosły od początku roku o 1,136 mld zł, osiągając poziom 6,225 mld zł, co stanowi ponad 37 proc. aktywów wszystkich polskich funduszy obligacji korporacyjnych.

Na wyróżnienie zasługują też Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, który od początku roku powiększył się o 511,2 mln zł (20,8 proc.) oraz Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, który powiększył stan posiadania o 488,2 mln zł (34 proc.).

Trzeba jednak dodać, że aż 13 z 25 funduszy obligacji korporacyjnych zanotowało od początku roku spadek wartości zarządzanych aktywów. Liderem w tej grupie jest Agio Kapitał, który schudł o 135,5 mln zł, czyli o 27,7 proc. Ponad 100-milionowy spadek aktywów dotknął też fundusz UniLokata, który stopniała o ponad 110 mln zł (9,9 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje