piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

W styczniu aktywa funduszy obligacji firm wzrosły o ponad 400 mln zł

ben | 18 lutego 2020
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych powiększyła o 1,425 mln, czyli o 8,8 proc.

Na koniec stycznia wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 17,57 mld zł. Zmiana miesięczna wyniosła więc +453,74 mln zł (+2,65 proc.). Dla wyjaśnienia, w styczniu po raz pierwszy w zestawieniu uwzględniliśmy fundusz mBank Obligacji Korporacyjnych (zarządzany przez Rockbridge TFI), którego aktywa na koniec stycznia wynosiły 74,14 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_styczeń 2020

Tradycyjnie, największy w ujęciu wartościowym wzrost WAN zanotowały fundusze Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+208,27 mln zł, +4,8 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+116,08 mln zł, +4,1 proc.). Poza nimi można jeszcze wyróżnić Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (+67,28 mln zł, +8,5 proc.), Generali Profit Plus (+29,55 mln zł, +2,8 proc.) czy BNP Paribas Lokata Kapitału (+26,68 mln zł, +6,5 proc.).

Największy wartościowo spadek WAN zanotował natomiast Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-17,61 mln zł, -1,4 proc.), a procentowo Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (-5,92 mln zł, -11 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_styczeń 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje