sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Wartość aktywów netto funduszy obligacji korporacyjnych pozostaje stabilna

ben | 13 marca 2019
Po pierwszych dwóch miesiącach roku saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji korporacyjnych można szacować w okolicach zera. To wyraźna zmiana, bo w całym ubiegłym roku wartość ich aktywów stopniała o 3,5 mld zł.

Luty był drugim z rzędu miesiącem, w którym wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych zmieniła się w nieznacznym stopniu. Po wzroście o 75,5 mln zł (+0,5 proc.) wyniosła ponad 16,2 mld zł. To spora zmiana, bo jeszcze w ostatnim kwartale ubiegłego roku średnie odpływy kapitału przekraczały grubo ponad 0,5 mld zł miesięcznie.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_luty 2019

Nie oznacza to bynajmniej, że inwestorzy przeprosili się z tą kategorią funduszy, a jedynie przestali masowo wycofywać z nich pieniądze. Średnia stopa zwrotu funduszy korporacyjnego długu od początku roku do końca lutego wynosiła bowiem 0,8 proc., czyli dokładnie tyle samo, ile wzrost WAN. Można zatem bezpiecznie założyć, że saldo wpłat i umorzeń w tym okresie oscylowało w okolicach zera, zaś wzrost wartości aktywów wynikał głównie ze wzrostu wartości lokat w portfelach funduszy.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_luty 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje