czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań – raport DM Navigator

materiał prasowy DM Navigator, ben | 13 lipca 2018
Pierwsza połowa 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2 proc. mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny.

Dobra sytuacja była wciąż napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych i bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji, zwiększając ich udział w strukturze finansowania.

- Deweloperzy objęci raportem wciąż wypracowują wysoką przedsprzedaż. Duża część deweloperów po pierwszej połowie 2018 r. zrealizowała w ponad 50 proc. zakładane na ten rok cele sprzedażowe. Możemy jednak spodziewać się ich zrewidowania w drugiej połowie roku. Pomimo spadku danych sprzedażowych w pierwszym półroczu 2018 r., z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały, w których deweloperzy stopniowo będą zwiększać swoją ofertę i wygrają ci, którym udaje się to robić najszybciej. Dla całego 2018 r. podtrzymujemy łączną sprzedaż na poziomie nieznacznie niższym niż w 2017 roku – wskazał Mateusz Mucha, manager w Domu Maklerskim Navigator.

Warto zauważyć, że deweloperzy w dalszym ciągu chętnie finansowali swoją działalność poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Generowanie dobrych wyników finansowych i kontraktacji pozwalało podmiotom plasować kolejne serie papierów wartościowych, chociaż jest to obecnie trudniejsze ze względu na GetBack.

- W ciągu ostatnich lat obserwujemy w dalszym ciągu wyraźny trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów. Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. średni udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań finansowych wzrósł w ramach analizowanej grupy spółek do prawie 72 proc. vs około 70 proc. na koniec 2017 r. Deweloperzy wybierają ten instrument głównie ze względu na większą elastyczność w dysponowaniu środkami, możliwość finansowania zakupów gruntów i wczesnych etapów inwestycji – dodał Mateusz Mucha.

W pierwszym półroczu 2018 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości około 770 mln zł i dokonali wykupów papierów o wartości ok. 672 mln zł. Co więcej, ponad połowę wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Robyg, Polnord i Atal. W drugiej połowie roku przypada termin wykupu obligacji o wartości około 250,2 mln zł, a w 2019 r. papierów na kwotę 684,7 mln zł. Spółki będą z pewnością refinansować zadłużenie poprzez kolejne emisje, przy czym ze względu na ochłodzone nastroje na całym rynku długu korporacyjnego spowodowane przez GetBack, utrzymanie dotychczasowych parametrów obligacji może być dużym wyzwaniem.

Analizowani deweloperzy dobrze wykorzystali sytuację rynkową w minionych kwartałach. Tak silny popyt prowadzi do szybkiej wyprzedaży oferty lokalowej i zmusza podmioty do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę. Analizowane spółki dbały o pozyskiwanie finansowania i powiększanie banku ziemi. Wyzwaniem na kolejne okresy są rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i wykonawstwa. W obliczu wspomnianych wyzwań deweloperzy podnoszą ceny mieszkań. Jednak jest ryzyko, że nie zrekompensują wzrostu kosztów realizacji, co może doprowadzić do pogorszenia rentowności. W naszej ocenie utrzymanie podobnych wyników sprzedażowych i finansowych w nadchodzących kwartałach będzie bardzo dobrym rezultatem – zaznaczył Mateusz Mucha.

Załączony raport zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom, Atal, Dom Development, i2 Development, JW Construction, LC Corp, Lokum Deweloper, Marvipol, Murapol, Polnord, Robyg, Ronson Development, Vantage Development, Victoria Dom.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje