środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 14 maja 2020
W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.

Na koniec kwietnia WAN funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 11,34 mld zł. Miesiąc do miesiąca obniżyła się zatem o 465,65 mln zł, czyli o 3,94 proc. Przypomnijmy, w marcu wirusowa panika przyczyniła się do spadku aktywów tej grupy funduszy o 5,88 mld zł, czyli aż o jedną trzecią. Rekordzista, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, zanotował wówczas odpływ WAN rzędu 2,42 mld zł, co oznaczało spadek o 52,4 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2020

Tym razem znaczący odpływ aktywów dotknął mniejszej liczby funduszy. Procentowo największy spadek zanotował Ipopema Obligacji Korporacyjnych (-25,1 proc.). Jego aktywa nie przekraczają jednak 10 mln zł, zatem w ujęciu wartościowym było to tylko -2,48 mln zł. Pod tym względem przodował za to Quercus Ochrony Kapitału, który w kwietniu zmalał o 166,09 mln zł (-18,5 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_kwiecień 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje