środa, 27 maja 2020

Newsroom

Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 14 maja 2020
W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.

Na koniec kwietnia WAN funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 11,34 mld zł. Miesiąc do miesiąca obniżyła się zatem o 465,65 mln zł, czyli o 3,94 proc. Przypomnijmy, w marcu wirusowa panika przyczyniła się do spadku aktywów tej grupy funduszy o 5,88 mld zł, czyli aż o jedną trzecią. Rekordzista, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, zanotował wówczas odpływ WAN rzędu 2,42 mld zł, co oznaczało spadek o 52,4 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2020

Tym razem znaczący odpływ aktywów dotknął mniejszej liczby funduszy. Procentowo największy spadek zanotował Ipopema Obligacji Korporacyjnych (-25,1 proc.). Jego aktywa nie przekraczają jednak 10 mln zł, zatem w ujęciu wartościowym było to tylko -2,48 mln zł. Pod tym względem przodował za to Quercus Ochrony Kapitału, który w kwietniu zmalał o 166,09 mln zł (-18,5 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_kwiecień 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji firm musi wycenić się od nowa

  24 kwietnia 2020
  30 proc. aktywów, które straciły w marcu fundusze obligacji korporacyjnych, to cios nokautujący. Nawet najbardziej atrakcyjne emisje mogą się nie sprzedać, bo zarządzający muszą myśleć o płynności.
  czytaj więcej

Emisje