piątek, 09 czerwca 2023

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.