sobota, 21 kwietnia 2018

2C Partners S.A.

Seria: H
ISIN: PL2CPRT00071
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE Z KILKUDNIOWYM POŚLIZGIEM..


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna o wartości 3 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę za dany rok obrotowy przekraczającą 50 proc. wypracowanego w tym roku zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 75 proc.,
 • emitent wyemituje obligacje zapadające przed dniem wykupu obligacji serii H.

Emitent: 2C Partners S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: 2CP0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-12
 • 2015-05-01
 • 2015-08-01
 • 2015-10-31
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-11-01
 • 2017-02-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-22
 • 2015-07-23
 • 2015-10-22
 • 2016-01-21
 • 2016-04-21
 • 2016-07-21
 • 2016-10-21
 • 2017-01-23
 • 2017-05-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-30
 • 2015-07-31
 • 2015-10-30
 • 2016-01-29
 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-05-12

Dzień wykupu

 • 2017-05-12

Emisje