poniedziałek, 25 maja 2020

Arche Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLARCHE00013
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej do sumy 30 mln zł oraz hipoteka umowna łączna na lokalach mieszkalnych do sumy 30 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płątności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartosci nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII, IX i X okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na koniec każdego półrocza wyniesie więcej niż 0,7x,
 • emitent wypłaci dywidendę,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom w terminie 180 dni skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta lub w terminie 90 dni półrocznego sprawozdania finansowego (bez opinii rewwidenta).

Emitent: Arche Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ACH1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-10
 • 2017-01-10
 • 2017-04-10
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-30
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-10-02
 • 2018-01-02
 • 2018-03-30
 • 2018-07-02
 • 2018-10-02
 • 2019-01-02
 • 2019-04-02
 • 2019-07-02
 • 2019-10-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-10
 • 2017-04-10
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10

Dzień wykupu

 • 2019-10-10

Emisje