poniedziałek, 23 września 2019

Arche Sp. z o.o.

Seria: B
ISIN: PLARCHE00021
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna na lokalach do sumy 15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII, IX i X okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na koniec każdego półrocza wyniesie więcej niż 0,7x,
 • emitent wypłaci dywidendę,
 • emitent nie udostępni obligatariuszom w terminie 180 dni skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta lub w terminie 90 dni półrocznego sprawozdania finansowego (bez opinii rewidenta).

Emitent: Arche Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ACH1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.12%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-10
 • 2017-02-04
 • 2017-05-04
 • 2017-08-04
 • 2017-11-04
 • 2018-02-04
 • 2018-05-04
 • 2018-08-04
 • 2018-11-04
 • 2019-02-04
 • 2019-05-04
 • 2019-08-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-27
 • 2017-04-24
 • 2017-07-27
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-24
 • 2018-07-27
 • 2018-10-25
 • 2019-01-25
 • 2019-04-24
 • 2019-07-26
 • 2019-10-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-04
 • 2017-05-04
 • 2017-08-04
 • 2017-11-04
 • 2018-02-04
 • 2018-05-04
 • 2018-08-04
 • 2018-11-04
 • 2019-02-04
 • 2019-05-04
 • 2019-08-04
 • 2019-11-04

Dzień wykupu

 • 2019-11-04

Emisje