sobota, 19 września 2020

Arche S.A.

Seria: E
ISIN: PLARCHE00054
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 75 mln zł.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec VIII lub IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec X okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,9x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: Arche S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ACH1122
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.73%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-11-06
 • 2020-02-15
 • 2020-05-15
 • 2020-08-15
 • 2020-11-15
 • 2021-02-15
 • 2021-05-15
 • 2021-08-15
 • 2021-11-15
 • 2022-02-15
 • 2022-05-15
 • 2022-08-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-02-10
 • 2020-05-08
 • 2020-08-10
 • 2020-11-06
 • 2021-02-08
 • 2021-05-10
 • 2021-08-09
 • 2021-11-05
 • 2022-02-08
 • 2022-05-09
 • 2022-08-08
 • 2022-11-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-02-15
 • 2020-05-15
 • 2020-08-15
 • 2020-11-15
 • 2021-02-15
 • 2021-05-15
 • 2021-08-15
 • 2021-11-15
 • 2022-02-15
 • 2022-05-15
 • 2022-08-15
 • 2022-11-15

Dzień wykupu

 • 2022-11-15

Emisje