piątek, 09 grudnia 2022

ACH1123

Emitent: Arche S.A.
Seria: G
ISIN: PLO224300023
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 15 687 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 6%
Oprocentowanie bieżące: 6%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: arche-serie-d-f-g.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,7x oprocentowanie wzrośnie o 0,25 pkt proc., a po przekroczeniu 0,8x o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 30 mln zł oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,9x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Obligacje ACH1123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-24
 • 2021-02-24
 • 2021-05-24
 • 2021-08-24
 • 2021-11-24
 • 2022-02-24
 • 2022-05-24
 • 2022-08-24
 • 2022-11-24
 • 2023-02-24
 • 2023-05-24
 • 2023-08-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-02-17
 • 2021-05-17
 • 2021-08-17
 • 2021-11-17
 • 2022-02-17
 • 2022-05-17
 • 2022-08-17
 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17
 • 2023-11-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-02-24
 • 2021-05-24
 • 2021-08-24
 • 2021-11-24
 • 2022-02-24
 • 2022-05-24
 • 2022-08-24
 • 2022-11-24
 • 2023-02-24
 • 2023-05-24
 • 2023-08-24
 • 2023-11-24

Dzień wykupu

 • 2023-11-24