sobota, 02 marca 2024

ACH1124

Emitent: Arche S.A.
Seria: H
ISIN: PLO224300031
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: 10.56%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: arche-seria-h.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 30 mln zł oraz cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,7x, to marża bazowa (4,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., jeśli zaś wskaźnik przekroczy 0,8x, to marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. gdy do wykupu dojdzie na koniec XI okresu odsetkowego.
 • w II okresie odsetkowym - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,9x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Obligacje ACH1124 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-11-18
 • 2022-02-18
 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-18
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-18
 • 2024-02-18
 • 2024-05-18
 • 2024-08-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-13
 • 2023-05-11
 • 2023-08-10
 • 2023-11-13
 • 2024-02-12
 • 2024-05-13
 • 2024-08-09
 • 2024-11-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-02-18
 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-18
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-18
 • 2024-02-18
 • 2024-05-18
 • 2024-08-18
 • 2024-11-18

Dzień wykupu

 • 2024-11-18