poniedziałek, 23 września 2019

American Heart of Poland S.A.

Seria: I
ISIN: PLAMRHP00042
Rynek: BS ASO


Marża 3,6 pkt proc. obowiązuje w przypadku, gdy wskaźnik dźwigni finansowej przekracza 3,5. Jeśli będzie on wyższy niż 2,5, ale nie wyższy niż 3,5, marża spadnie do 3,1 pkt proc., a jeśli wskaźnik będzie nie wyższy niż 2,5, marża zostanie obniżona do 2,6 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatarszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 3/4, 2/4 lub 1/4 odsetek należnych za dany okres odsetkowy.

Począwszy od końca VII okresu odsetkowego, obligatariuszom wypłacane będą na zakończenie kolejnych okresów raty wykupu, które będą odpowiednio pomniejszały wartość nominalną obligacji w ten sposób, że w dniu ostatecznego wykupu wyniesie ona 16,4 tys. zł.

16 listopada 2017 r. spółka dokonała częściowej wcześniejszej spłaty obligacji na 10,4 mln zł. Wartość nominalna papierów w obrocie spadła w zawiązku z tym z 124,3 mln zł do 113,9 mln zł.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy:
  • 4,0x na koniec II kw. 2015,
  • 4,5x na koniec IV kw. 2015,
  • 4,3x na koniec II kw. 2016,
  • 3,9x na koniec IV kw. 2016,
  • 3,4x na koniec II kw. 2017,
  • 3,3x na koniec IV kw. 2017
  • oraz 2,5x na koniec każdego kolejnego półrocza aż do 31 grudnia 2021 r.
 • wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych spadnie poniżej 1,0x,
 • wskaźnik pokrycia odsetek spadnie poniżej:
  • 5,4x na koniec II kw. 2015,
  • 4,2x na koniec III kw. 2015,
  • 5,1x na koniec IV kw. 2015,
  • 3,9x na koniec I kw. 2016,
  • 4,1x na koniec II kw. 2016,
  • 3,9x na koniec III kw. 2016,
  • 4,1x na koniec IV kw. 2016 lub I kw. 2017,
  • 4,7x na koniec II kw. 2017,
  • 5,0x na koniec III kw. 2017,
  • 5,1x na koniec IV kw. 2017,
  • 5,3x na koniec I kw. 2018
  • oraz 5,0x na koniec każdego kolejnego kwartału, aż do 31 grudnia 2021 r.

Emitent: American Heart of Poland S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AHP0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 65 956 041 PLN
Wartość nominalna: 53 062 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.89%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-25
 • 2015-12-28
 • 2016-06-27
 • 2016-12-27
 • 2017-06-26
 • 2017-12-27
 • 2018-06-25
 • 2018-12-27
 • 2019-06-25
 • 2019-12-27
 • 2020-06-25
 • 2020-12-28
 • 2021-06-25
 • 2021-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-17
 • 2016-06-17
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-15
 • 2018-06-15
 • 2018-12-17
 • 2019-06-14
 • 2019-12-17
 • 2020-06-17
 • 2020-12-17
 • 2021-06-17
 • 2021-12-17
 • 2022-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-28
 • 2016-06-27
 • 2016-12-27
 • 2017-06-26
 • 2017-12-27
 • 2018-06-25
 • 2018-12-27
 • 2019-06-25
 • 2019-12-27
 • 2020-06-25
 • 2020-12-28
 • 2021-06-25
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27

Dzień wykupu

 • 2022-06-27

Emisje