czwartek, 30 marca 2023

ALR0220

Emitent: Alior Bank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BB
stabilna
Eurorating
BB
stabilna
S&P
BB
negatywna
Seria: C
ISIN: PLALIOR00011
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 280 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Marża oprocentowania obligacji po trzech latach od emisji rośnie do 7,75 pkt ponad WIBOR6M. W przypadku, gdyby współczynnik wypłacalności Trier1 spadł poniżej 9 proc., lub Trier2 poniżej 12 proc., oprocentowanie rośnie o dodatkowe 5 pkt proc. Po trzech latach od emisji bank ma prawdo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji.

Obligacje ALR0220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-08-14
 • 2013-02-14
 • 2013-08-14
 • 2014-02-14
 • 2014-08-14
 • 2015-02-14
 • 2015-08-14
 • 2016-02-14
 • 2016-08-14
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14
 • 2019-02-14
 • 2019-08-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-08-06
 • 2013-02-06
 • 2013-08-06
 • 2014-02-06
 • 2014-08-06
 • 2015-02-06
 • 2015-08-06
 • 2016-02-05
 • 2016-08-05
 • 2017-02-06
 • 2017-08-04
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06
 • 2019-02-06
 • 2019-08-06
 • 2020-02-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-08-14
 • 2013-02-14
 • 2013-08-14
 • 2014-02-14
 • 2014-08-14
 • 2015-02-16
 • 2015-08-14
 • 2016-02-15
 • 2016-08-15
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14
 • 2019-02-14
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14

Dzień wykupu

 • 2020-02-14