niedziela, 25 lutego 2024

ALR0416

Emitent: Alior Bank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BB
pozytywna
Eurorating
BB+
stabilna
S&P
BB+
stabilna
Seria: E
ISIN: PLALIOR00086
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 180 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.45%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitentowi nie przysługuje opcja wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent może dokonać przedterminowego wykupu obligacji jedynie nabywając je od obligatariuszy w obrocie wtórnym.

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji m.in. w przypadku wycofania akcji emitenta z obrotu na regulowanym rynku giełdowym czy wycofania obligacji z obrotu na Catalyst.

Obligacje ALR0416 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-11
 • 2015-04-11
 • 2015-10-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-03
 • 2015-04-02
 • 2015-10-02
 • 2016-04-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-11
 • 2015-04-11
 • 2015-10-11
 • 2016-04-11

Dzień wykupu

 • 2016-04-11