niedziela, 25 lutego 2024

ALR0421

Emitent: Alior Bank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BB
pozytywna
Eurorating
BB+
stabilna
S&P
BB+
stabilna
Seria: B
ISIN: PLMRTMB00026
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 67 200 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma możliwość wykupu obligacji przed dniem wykupu w dniu 31 grudnia 2013 r. lub w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Obligacje podporządkowane, zaliczane do kapitałów uzupełniających emitenta (za zgodą KNF).


Obligacje ALR0421 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-10-29
 • 2014-04-29
 • 2014-10-29
 • 2015-04-29
 • 2015-10-29
 • 2016-04-29
 • 2016-10-29
 • 2017-04-29
 • 2017-10-29
 • 2018-04-29
 • 2018-10-29
 • 2019-04-29
 • 2019-10-29
 • 2020-04-29
 • 2020-10-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-10-21
 • 2014-04-18
 • 2014-10-21
 • 2015-04-21
 • 2015-10-21
 • 2016-04-21
 • 2016-10-21
 • 2017-04-21
 • 2017-10-20
 • 2018-04-20
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-21
 • 2020-04-21
 • 2020-10-21
 • 2021-04-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-10-29
 • 2014-04-29
 • 2014-10-29
 • 2015-04-29
 • 2015-10-29
 • 2016-04-29
 • 2016-10-29
 • 2017-04-29
 • 2017-10-29
 • 2018-04-29
 • 2018-10-29
 • 2019-04-29
 • 2019-10-29
 • 2020-04-29
 • 2020-10-29
 • 2021-04-29

Dzień wykupu

 • 2021-04-29