czwartek, 13 czerwca 2024

ANW1126

Emitent: Anwim S.A.
Seria: C
ISIN: PLO335600030
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.4%
Oprocentowanie bieżące: 10.25%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: anwim-seria-c.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 150 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest udzielone przez Esppol Trade Sp. z o.o. poręczenie do 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy:

 • 3,25x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
 • 3,75x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,0 pkt proc.,
 • 4,25x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż dwa lata od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc. (w przypadku wykupu po 2 latach od dnia emisji) lub 0,25 proc. (w przypadku wykupu po 2,5 roku od dnia emisji).


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik finansowy (zdefiniowany w WEO) będzie niższy niż 120 proc.,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 4,75x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto.

Obligacje ANW1126 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-11-16
 • 2024-02-16
 • 2024-05-16
 • 2024-08-16
 • 2024-11-16
 • 2025-02-16
 • 2025-05-16
 • 2025-08-16
 • 2025-11-16
 • 2026-02-16
 • 2026-05-16
 • 2026-08-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-02-08
 • 2024-05-08
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-08
 • 2025-08-07
 • 2025-11-06
 • 2026-02-06
 • 2026-05-08
 • 2026-08-07
 • 2026-11-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-02-16
 • 2024-05-16
 • 2024-08-16
 • 2024-11-16
 • 2025-02-16
 • 2025-05-16
 • 2025-08-16
 • 2025-11-16
 • 2026-02-16
 • 2026-05-16
 • 2026-08-16
 • 2026-11-16

Dzień wykupu

 • 2026-11-16