poniedziałek, 15 lipca 2024

ANW1224

Emitent: Anwim S.A.
Seria: B
ISIN: PLO335600022
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: anwim-seria-b.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest udzielone przez Esppol Trade Sp. z o.o. poręczenie i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do maks. 75 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy:

 • 3,25x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
 • 3,75x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,0 pkt proc.,
 • 4,25x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.,
 • 4,75x - bazowa marża odsetkowa zostanie podwyższona o 2,0 pkt proc. (w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż dwa lata od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc. (w przypadku wykupu po 2 latach od dnia emisji) lub 0,25 proc. (w przypadku wykupu po 2,5 roku od dnia emisji).


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik finansowy będzie niższy niż 120 proc.
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy:
  • 4,5x do 31 grudnia 2021 r.,
  • 5,0x od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • 4,75x od 1 lipca 2022 r.
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto.

Obligacje ANW1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-27
 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-17
 • 2022-12-17
 • 2023-03-17
 • 2023-06-17
 • 2023-09-17
 • 2023-12-17
 • 2024-03-17
 • 2024-06-17
 • 2024-09-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-09
 • 2022-06-08
 • 2022-09-09
 • 2022-12-09
 • 2023-03-09
 • 2023-06-09
 • 2023-09-08
 • 2023-12-08
 • 2024-03-08
 • 2024-06-07
 • 2024-09-09
 • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-17
 • 2022-12-17
 • 2023-03-17
 • 2023-06-17
 • 2023-09-17
 • 2023-12-17
 • 2024-03-17
 • 2024-06-17
 • 2024-09-17
 • 2024-12-17

Dzień wykupu

 • 2024-12-17