poniedziałek, 23 września 2019

AOW Faktoring S.A.

Seria: J
ISIN: PLAOWFK00100
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu sięegzekusji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 17 lutego 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW0220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.42%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-17
 • 2019-02-17
 • 2019-05-17
 • 2019-08-17
 • 2019-11-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-05-09
 • 2017-08-08
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-08
 • 2018-11-09
 • 2019-02-08
 • 2019-05-09
 • 2019-08-08
 • 2019-11-07
 • 2020-02-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-17
 • 2019-02-17
 • 2019-05-17
 • 2019-08-17
 • 2019-11-17
 • 2020-02-17

Dzień wykupu

 • 2020-02-17

Emisje