czwartek, 13 czerwca 2024

AOW0416

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: C
ISIN: PLAOWFK00035
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wykupu dowolnej liczby obligacji w IV-XI terminie wypłaty odsetek. W przypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykup, emitent zobowiązany będzie uiścić premię w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności, o zmiennym składzie, stanowiącym cały portfel faktoringowy posiadany przez emitenta. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 150 proc. wartości nominalnej obligacji tj. 7,5 mln zł.

Obligacje AOW0416 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-04-26
 • 2013-07-26
 • 2013-10-26
 • 2014-01-26
 • 2014-04-26
 • 2014-07-26
 • 2014-10-26
 • 2015-01-26
 • 2015-04-26
 • 2015-07-26
 • 2015-10-26
 • 2016-01-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-18
 • 2013-10-18
 • 2014-01-17
 • 2014-04-17
 • 2014-07-18
 • 2014-10-17
 • 2015-01-16
 • 2015-04-17
 • 2015-07-17
 • 2015-10-16
 • 2016-01-18
 • 2016-04-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-26
 • 2013-10-26
 • 2014-01-26
 • 2014-04-26
 • 2014-07-26
 • 2014-10-26
 • 2015-01-26
 • 2015-04-26
 • 2015-07-26
 • 2015-10-26
 • 2016-01-26
 • 2016-04-26

Dzień wykupu

 • 2016-04-26