czwartek, 13 czerwca 2024

AOW0422

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: N
ISIN: PLO145900026
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 31 412 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-serian.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 21 stycznia 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Obligacje AOW0422 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-01-21
 • 2020-04-21
 • 2020-07-21
 • 2020-10-21
 • 2021-01-21
 • 2021-04-21
 • 2021-07-21
 • 2021-10-21
 • 2022-01-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-04-14
 • 2020-07-14
 • 2020-10-14
 • 2020-12-14
 • 2021-04-14
 • 2021-07-14
 • 2021-10-14
 • 2021-12-14
 • 2022-04-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-04-21
 • 2020-07-21
 • 2020-10-21
 • 2021-01-21
 • 2021-04-21
 • 2021-07-21
 • 2021-10-21
 • 2022-01-21
 • 2022-04-21

Dzień wykupu

 • 2022-04-21