czwartek, 30 maja 2024

AOW0424

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: O
ISIN: PLO145900034
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 3 100 150 PLN
Wartość nominalna: 50.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-o.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach II programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 30 kwietnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się do amortyzacji co najmniej 50 proc. długu w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

Obligacje AOW0424 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-05-05
 • 2021-07-30
 • 2021-10-30
 • 2022-01-30
 • 2022-04-30
 • 2022-07-30
 • 2022-10-30
 • 2023-01-30
 • 2023-04-30
 • 2023-07-30
 • 2023-10-30
 • 2024-01-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-07-23
 • 2021-10-25
 • 2022-01-24
 • 2022-04-25
 • 2022-07-25
 • 2022-10-24
 • 2023-01-23
 • 2023-04-24
 • 2023-07-24
 • 2023-10-23
 • 2024-01-23
 • 2024-04-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-07-30
 • 2021-10-30
 • 2022-01-30
 • 2022-04-30
 • 2022-07-30
 • 2022-10-30
 • 2023-01-30
 • 2023-04-30
 • 2023-07-30
 • 2023-10-30
 • 2024-01-30
 • 2024-04-30

Dzień wykupu

 • 2024-04-30