poniedziałek, 25 czerwca 2018

AOW Faktoring S.A.

Seria: H
ISIN: PLAOWFK00084
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 40,5 mln zł na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 31 maja 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy.

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.40%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-31
 • 2016-08-31
 • 2016-11-30
 • 2017-02-28
 • 2017-05-31
 • 2017-08-31
 • 2017-11-30
 • 2018-02-28
 • 2018-05-31
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-23
 • 2016-11-22
 • 2017-02-20
 • 2017-05-23
 • 2017-08-23
 • 2017-11-22
 • 2018-02-20
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-22
 • 2019-02-20
 • 2019-05-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-31
 • 2016-11-30
 • 2017-02-28
 • 2017-05-31
 • 2017-08-31
 • 2017-11-30
 • 2018-02-28
 • 2018-05-31
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-02-28
 • 2019-05-31

Dzień wykupu

 • 2019-05-31

Emisje