czwartek, 13 czerwca 2024

AOW0919

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: I
ISIN: PLAOWFK00092
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 4 609 300 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 40,5 mln zł na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 30 czerwca 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy.

Obligacje AOW0919 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-20
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-22
 • 2016-12-21
 • 2017-03-22
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-22
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30

Dzień wykupu

 • 2019-09-30