poniedziałek, 19 kwietnia 2021

AOW Faktoring S.A.

Seria: M
ISIN: PLO145900018
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 5 września 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW0921
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.21%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-09-03
 • 2019-12-05
 • 2020-03-05
 • 2020-06-05
 • 2020-09-05
 • 2020-12-05
 • 2021-03-05
 • 2021-06-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-11-27
 • 2020-02-26
 • 2020-05-28
 • 2020-08-28
 • 2020-11-27
 • 2021-02-25
 • 2021-05-27
 • 2021-08-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-05
 • 2020-03-05
 • 2020-06-05
 • 2020-09-05
 • 2020-12-05
 • 2021-03-05
 • 2021-06-05
 • 2021-09-05

Dzień wykupu

 • 2021-09-05

Emisje