sobota, 04 lipca 2020

AOW Faktoring S.A.

Seria: K
ISIN: PLAOWFK00118
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu sięegzekusji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 24 kwietnia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW1020
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.40%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-24
 • 2017-07-24
 • 2017-10-24
 • 2018-01-24
 • 2018-04-24
 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-24
 • 2020-07-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-14
 • 2017-10-16
 • 2018-01-16
 • 2018-04-16
 • 2018-07-16
 • 2018-10-16
 • 2019-01-16
 • 2019-04-15
 • 2019-07-16
 • 2019-10-16
 • 2020-01-16
 • 2020-04-16
 • 2020-07-16
 • 2020-10-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-24
 • 2017-10-24
 • 2018-01-24
 • 2018-04-24
 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-24
 • 2020-07-24
 • 2020-10-24

Dzień wykupu

 • 2020-10-26

Emisje