sobota, 09 grudnia 2023

AOW1022

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: L
ISIN: PLAOWFK00126
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 3 248 900 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-l-m.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 10 kwietnia 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Obligacje AOW1022 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-10
 • 2020-07-10
 • 2020-10-10
 • 2021-01-10
 • 2021-04-10
 • 2021-07-10
 • 2021-10-10
 • 2022-01-10
 • 2022-04-10
 • 2022-07-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-07-02
 • 2019-10-02
 • 2019-12-31
 • 2020-04-02
 • 2020-07-02
 • 2020-10-02
 • 2020-12-30
 • 2021-04-02
 • 2021-07-02
 • 2021-10-01
 • 2021-12-30
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-09-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-10
 • 2020-07-10
 • 2020-10-10
 • 2021-01-10
 • 2021-04-10
 • 2021-07-10
 • 2021-10-10
 • 2022-01-10
 • 2022-04-10
 • 2022-07-10
 • 2022-10-10

Dzień wykupu

 • 2022-10-10