poniedziałek, 25 czerwca 2018

AOW Faktoring S.A.

Seria: G
ISIN: PLAOWFK00076
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowane w ramach programu emisji o łącznej wartości do 30 mln zł.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 33 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, tj. 9 grudnia 2017 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.70%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-09
 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-01
 • 2016-06-01
 • 2016-09-01
 • 2016-12-01
 • 2017-03-01
 • 2017-06-01
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-01
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-10

Dzień wykupu

 • 2018-12-10

Emisje