sobota, 09 grudnia 2023

AOW1218

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: G
ISIN: PLAOWFK00076
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje wyemitowane w ramach programu emisji o łącznej wartości do 30 mln zł.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 33 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, tj. 9 grudnia 2017 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje AOW1218 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-09
 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-01
 • 2016-06-01
 • 2016-09-01
 • 2016-12-01
 • 2017-03-01
 • 2017-06-01
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-01
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-10

Dzień wykupu

 • 2018-12-10