poniedziałek, 15 lipca 2024

AOW1225

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: R
ISIN: PLO145900059
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 5 844 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 11.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-r.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się do amortyzacji co najmniej 50 proc. długu w dniu płatności odsetek za X okres odsetkowy (14 czerwca 2025 r.).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

 

Obligacje AOW1225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-12-14
 • 2023-03-14
 • 2023-06-14
 • 2023-09-14
 • 2023-12-14
 • 2024-03-14
 • 2024-06-14
 • 2024-09-14
 • 2024-12-14
 • 2025-03-14
 • 2025-06-14
 • 2025-09-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-03-07
 • 2023-06-06
 • 2023-09-07
 • 2023-12-07
 • 2024-03-07
 • 2024-06-07
 • 2024-09-09
 • 2024-12-09
 • 2025-03-07
 • 2025-06-09
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-03-14
 • 2023-06-14
 • 2023-09-14
 • 2023-12-14
 • 2024-03-14
 • 2024-06-14
 • 2024-09-14
 • 2024-12-14
 • 2025-03-14
 • 2025-06-14
 • 2025-09-14
 • 2025-12-14

Dzień wykupu

 • 2025-12-14