poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Arctic Paper S.A.

Seria: A
ISIN: PLARTPR00038
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy obligacje będą amortyzowane po 83 zł co pół roku, co każdorazowo będzie powodowało obniżenie wartości nominalnej jednej obligacji.

W pierwszym okresie odsetkowym marża wynosi 3,25 pkt. proc., ale w kolejnych będzie uzależniona od wskaźnika dług netto/EBITDA wg poniższego schematu:

 • >3,0x - 3,25 pkt. proc.
 • >2,5x<=3,0x - 3,05 pkt. proc.
 • >2,0x<=2,5x - 2,85 pkt. proc.
 • <=2,0x - 2,65 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 1,6 proc. do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x (warunki emisji dopuszczają możliwość jednorazowego przekroczenia tego poziomu, jednak nie powinien przekroczyć 4,0x) (UWAGA: warunki emisji uległy zmianie - szczegóły),
 • emitent wypłaci dywidendę przy wskaźniku dług netto/EBITDA na poziomie równym lub wyższym 2,0x.

Emitent: Arctic Paper S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATC0821
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 58 500 000 PLN
Wartość nominalna: 585 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-30
 • 2017-02-28
 • 2017-08-31
 • 2018-02-28
 • 2018-08-31
 • 2019-02-28
 • 2019-09-02
 • 2020-03-02
 • 2020-08-31
 • 2021-03-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-20
 • 2017-08-23
 • 2018-02-20
 • 2018-08-23
 • 2019-02-20
 • 2019-08-23
 • 2020-02-21
 • 2020-08-21
 • 2021-02-19
 • 2021-08-23
 • 2022-02-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-28
 • 2017-08-31
 • 2018-02-28
 • 2018-08-31
 • 2019-02-28
 • 2019-09-02
 • 2020-03-02
 • 2020-08-31
 • 2021-03-01
 • 2021-08-31

Dzień wykupu

 • 2021-08-31

Emisje