poniedziałek, 25 czerwca 2018

Atal S.A.

Seria: AB
ISIN: PLATAL000095
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Gdy wskaźnik przekroczy 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub częśći wyemitowanych obligacji:

 • na koniec I okresu odsetkowego, tj. 28 września 2017 r. - w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec II okresu odsetkowego, tj. 28 marca 2018 r. - w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2018 r. - w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Za zgodą zgormadzenia obligatariuszy mogą oni żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x.

Emitent: Atal S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATL0319
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.68%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-28
 • 2017-09-28
 • 2018-03-28
 • 2018-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-28
 • 2018-03-28
 • 2018-09-28
 • 2019-03-28

Dzień wykupu

 • 2019-03-28

Emisje