poniedziałek, 06 grudnia 2021

ATL0423

Emitent: Atal S.A.
Seria: AX
ISIN: PLATAL000186
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.15%
Oprocentowanie bieżące: 2.97%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: atal-seria-ax.pdf

Ważne informacje

Jeśli zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2020 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x, ale nie więcej niż 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x, ale nie więcej niż 1,0x, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc., równocześnie obligatariusze zyskają prawo do żądania przedterminowego wykupu.


Obligacje ATL0423 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-04-21
 • 2021-10-21
 • 2022-04-21
 • 2022-10-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-10-13
 • 2022-04-12
 • 2022-10-13
 • 2023-04-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-21
 • 2022-04-21
 • 2022-10-21
 • 2023-04-21

Dzień wykupu

 • 2023-04-21