czwartek, 02 lipca 2020

Atal S.A.

Seria: P
ISIN: PLATAL000079
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeśli zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2015 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6, ale nie więcej niż 0,8, marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8, obligatariuszom będzie przysługiwało prawo żądania przedterminowego wykupu.

Jeśli zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8, ale nie więcej niż 1,0, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,0, obligatariuszom będzie przysługiwało prawo żądania przedterminowego wykupu.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniu płatniach płatności za każdy kolejny okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. w I okresie odsetkowym,
 • 0,6 proc. w II okresie odsetkowym,
 • 0,4 proc. w III okresie odsetkowym,
 • 0,2 proc. w IV okresie odsetkowym,
 • 0,1 proc. w V okresie odsetkowym.

Emitent: Atal S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATL0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.39%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-18
 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-17
 • 2018-05-18
 • 2018-11-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-09
 • 2017-05-10
 • 2017-11-09
 • 2018-05-10
 • 2018-11-08
 • 2019-05-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-17
 • 2018-05-18
 • 2018-11-16
 • 2019-05-17

Dzień wykupu

 • 2019-05-17

Emisje