poniedziałek, 23 maja 2022

ATL0922

Emitent: Atal S.A.
Seria: AW, AW2
ISIN: PLATAL000152
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 149 424 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.6%
Oprocentowanie bieżące: 6.70%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: atal-seria-aw.pdf
atal-seria-aw2.pdf

Ważne informacje

Jeśli zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2020 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x, ale nie więcej niż 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x, ale nie więcej niż 1,0x, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc., równocześnie obligatariusze zyskają prawo do żądania przedterminowego wykupu.


Obligacje ATL0922 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-11
 • 2022-03-11
 • 2022-09-11
 • 2023-03-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-03
 • 2022-09-03
 • 2023-03-03
 • 2023-09-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-11
 • 2022-09-11
 • 2023-03-11
 • 2023-09-11

Dzień wykupu

 • 2022-09-11