poniedziałek, 23 września 2019

Atal S.A.

Seria: AF
ISIN: PLATAL000103
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych przekroczy 0,6x marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Wzrost wskaźnika powyżej 0,8x oznaczał będzie wzrost oprocentowania o 0,8 pkt proc. i jednocześnie możliwość żądania przez obligatariuszy przedterminowego wykupu, do czego konieczna byłaby jednak zgoda zgromadzenia obligatariuszy. Dopiero wzrost wskaźnika zadłużenia powyżej 1,0x nie wymagałby zgody pozostałych obligatariuszy.


Emitent: Atal S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATL1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-02
 • 2018-04-04
 • 2018-10-02
 • 2019-04-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-26
 • 2018-09-24
 • 2019-03-25
 • 2019-09-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-04-04
 • 2018-10-02
 • 2019-04-02
 • 2019-10-02

Dzień wykupu

 • 2019-10-02

Emisje