czwartek, 20 stycznia 2022

ATL1023

Emitent: Atal S.A.
Seria: AY
ISIN: PLATAL000194
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.75%
Oprocentowanie bieżące: 2.05%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: atal-seria-ay.pdf

Ważne informacje

Jeśli zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2020 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x, ale nie więcej niż 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x, ale nie więcej niż 1,0x, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc., równocześnie obligatariusze zyskają prawo do żądania przedterminowego wykupu.


Obligacje ATL1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-10-05
 • 2022-04-05
 • 2022-10-05
 • 2023-04-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-28
 • 2022-09-27
 • 2023-03-28
 • 2023-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-04-05
 • 2022-10-05
 • 2023-04-05
 • 2023-10-05

Dzień wykupu

 • 2023-10-05