poniedziałek, 15 kwietnia 2024

ATL1025

Emitent: Atal S.A.
Seria: BB
ISIN: PLATAL000236
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 260 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.5%
Oprocentowanie bieżące: 7.08%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: atal-seria-bb.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 260 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x, marża podstawowa (1,5 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Gdy wskaźnik przekroczy 0,8x, marża zostanie podwyższona łącznie o 0,8 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego (premia dla obligatariuszy 0,3 proc.) i III okresu odsetkowego (premia dla obligatariuszy 0,15 proc.).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.

Obligacje ATL1025 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-10-27
 • 2024-04-27
 • 2024-10-27
 • 2025-04-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-04-24
 • 2024-10-23
 • 2025-04-23
 • 2025-10-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-04-27
 • 2024-10-27
 • 2025-04-27
 • 2025-10-27

Dzień wykupu

 • 2025-10-27