poniedziałek, 26 lipca 2021

BBI Development S.A.

Seria: BBI0123
ISIN: PLO022900016
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 110 mln zł.

Podstawowa marża odsetkowa może zostać podwyższona o 1,5 pkt proc. w stosunku rocznym za każdy przypadek naruszenia opisany w warunkach emisji, który wystąpił w danym czasie, przy czym maksymalna wartość stawki podwyższenia marży odsetkowej nie może wynosić więcej niż 3 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od ostatniego dnia II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitały własne do zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym spadnie poniżej 0,6x,
 • wskaźnik kapitały własne do sumy bilansowej spadnie poniżej 0,3x,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent wyda na skup akcji własnych ponad 4 mln zł w danym roku kalendarzowym.

Emitent: BBI Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BBI0123
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31
 • 2022-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-07-23
 • 2021-01-21
 • 2021-07-22
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31
 • 2022-07-31
 • 2023-01-31

Dzień wykupu

 • 2023-01-31

Emisje