czwartek, 13 czerwca 2024

BBI0215

Emitent: BBI Development S.A.
Seria: BBI0215
ISIN: PLNFI1200133
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 13 550 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent zobowiązał się do nie ustanawiania zabezpieczeń na jakichkolwiek innych instrumentach dłużnych, chyba, że uzyska zgodę obligatariuszy.

Obligacje BBI0215 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-08-23
 • 2013-02-22
 • 2013-08-23
 • 2014-02-21
 • 2014-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-08-14
 • 2013-02-14
 • 2013-08-14
 • 2014-02-13
 • 2014-08-13
 • 2015-02-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-08-23
 • 2013-02-22
 • 2013-08-23
 • 2014-02-21
 • 2014-08-22
 • 2015-02-23

Dzień wykupu

 • 2015-02-23