sobota, 19 września 2020

BBI Development S.A.

Seria: BBI0220
ISIN: PLNFI1200182
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 110 mln zł.

Emitent zobowiązał się do wcześniejszego częściowego wykupu obligacji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej. Dojdzie do niego w dwóch ratach:

 • 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej obligacji w pierwszą rocznicę emisji,
 • 20 proc. pierwotnej wartości nominalnej obligacji w drugą rocznicę emisji.

Obligataruszę mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitały własne do zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym spadnie poniżej 0,6x,
 • wskaźnik kapitały własne do sumy bilansowej spadnie poniżej 0,3x,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent wyda na skup akcji własnych ponad 4 mln zł w danym roku kalendarzowym.

Emitent: BBI Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BBI0220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 37 100 000 PLN
Wartość nominalna: 700 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-02-03
 • 2017-08-04
 • 2018-02-02
 • 2018-08-03
 • 2019-02-01
 • 2019-08-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-27
 • 2018-01-25
 • 2018-07-26
 • 2019-01-24
 • 2019-07-25
 • 2020-01-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-04
 • 2018-02-02
 • 2018-08-03
 • 2019-02-01
 • 2019-08-02
 • 2020-01-31

Dzień wykupu

 • 2020-01-31

Emisje