sobota, 13 lipca 2024

BBI0223

Emitent: BBI Development S.A.
Seria: BBI0223
ISIN: PLO022900024
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 14 330 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 7.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: bbi-seria-bbi0223.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 90 mln zł.

Podstawowa marża odsetkowa może zostać podwyższona o 1,5 pkt proc. w stosunku rocznym za każdy przypadek naruszenia opisany w warunkach emisji, który wystąpił w danym czasie, przy czym maksymalna wartość stawki podwyższenia marży odsetkowej nie może wynosić więcej niż 3 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od ostatniego dnia II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitały własne do zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym spadnie poniżej 0,6x,
 • wskaźnik kapitały własne do sumy bilansowej spadnie poniżej 0,3x,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent wyda na skup akcji własnych ponad 4 mln zł w danym roku kalendarzowym.

Obligacje BBI0223 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-02-22
 • 2021-08-22
 • 2022-02-22
 • 2022-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-08-13
 • 2022-02-14
 • 2022-08-11
 • 2023-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-08-22
 • 2022-02-22
 • 2022-08-22
 • 2023-02-22

Dzień wykupu

 • 2023-02-22