poniedziałek, 15 kwietnia 2024

BBI0225

Emitent: BBI Development S.A.
Seria: BBI0225, BBD0225
ISIN: PLO022900040
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 37 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 7.75%
Oprocentowanie bieżące: 13.61%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: bbi-seria-bbi0225-bbd0225.pdf

Ważne informacje

Podstawowa marża odsetkowa (7,75 pkt proc.) może zostać podwyższona o 1,5 pkt proc. w stosunku rocznym za każdy przypadek naruszenia opisany w warunkach emisji, który wystąpił w danym czasie, przy czym maksymalna wartość stawki podwyższenia marży odsetkowej nie może wynosić więcej niż 3 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od ostatniego dnia II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitały własne do zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym spadnie poniżej 0,6x,
 • wskaźnik kapitały własne do sumy bilansowej spadnie poniżej 0,3x,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent wyda na skup akcji własnych ponad 400 tys. zł w danym roku kalendarzowym.

 

Obligacje BBI0225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-01-31
 • 2023-02-22
 • 2023-08-22
 • 2024-02-22
 • 2024-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-02-14
 • 2023-08-11
 • 2024-02-14
 • 2024-08-13
 • 2025-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-02-22
 • 2023-08-22
 • 2024-02-22
 • 2024-08-22
 • 2025-02-24

Dzień wykupu

 • 2025-02-24